regala’t benestar

medicina ayurvèdica

L’Ayurveda és una paraula sànscrita composta per “Ayu”, que significa vida, i “Veda”, que significa coneixement o ciència. Per tant, Ayurveda és la ciència de la vida. És un sistema de medicina holística que inclou ciència, filosofia i consciència. El coneixement de l’Ayurveda està recopilat als “Vedas”, els textos escrits més antics que es coneixen, que ronden els 5.000 anys.

La pràctica d’Ayurveda està indicada per promoure la felicitat, la salut i el creixement personal.

L’Ayurveda és una ciència que explica el desenvolupament de l’univers i l’ésser humà. Es fonamenta en els cinc elements: Èter, Aire, Foc, Aigua i Terra. L’Èter és l’espai buit, l’Aire és la matèria gasosa i inestable, el Foc és l’energia i la calor, l’Aigua és l’estat líquid i la Terra és la matèria sòlida. Segons aquesta filosofia, tot l’univers està creat a partir d’aquests cinc elements.

Per altra banda, l’Ayurveda classifica l’organisme humà en tres Doshas: Vata, Pitta i Kapha, que estan formats per diferents combinacions d’elements. Cada persona té un Dosha principal basat en la proporció d’elements en el seu cos. Aquest equilibri innat es coneix com a Prakriti i representa l’estat saludable. Tot i tenir un Dosha dominant, tothom té els tres Doshas dins seu. La majoria de les persones neixen amb un o dos Doshas predominants que romanen invariables al llarg de la vida.

Beneficis de la medicina ayurvèdica

Beneficis de la medicina ayurvèdica

La importància de l’alimentació conscient

Quan parlem d’alimentació conscient no només tenim en compte la salut corporal, sinó que també contemplem aspectes emocionals, d’estat d’ànim (la nostra Ànima), del nostre entorn i com ens hi relacionem. Tot forma part d’un ecosistema que es retroalimenta i que cal cuidar i voler.

Segons l’antroposofia (Ciència de l’estudi de l’ésser humà per Rudolf Steiner) i algunes Cultures Ancestrals (com la Medicina Ayurveda) cada ésser humà necessita una manera d’alimentar-se específica per la seva individualitat. Cal conèixer quins aliments fisiològics són adequats per a cada individu i com es realitza el procés d’assimilació dels seus nutrients, per poder aprofitar les forces concretes d’aquests aliments.

vols provar la medicina ayurvèdica?

fes una targeta regal