busca el teu equil·libri

classes de ioga

Què és el Ioga?

El ioga és la unió entre la consciència individual i la consciència universal. Al llarg del temps, el ioga s’ha realitzat, entès i comunicat utilitzant una àmplia varietat de descripcions. Alguns ho han cridat assolir la il·luminació, conèixer Déu, convertir-se en consciència pura o ser amor pur.

Tot i això, el significat del Ioga està més enllà de totes aquestes descripcions. Realitzar Ioga implica una experiència directa que transcendeix la comunicació a través del llenguatge i la comprensió intel·lectual. Per tant, el veritable camí del Ioga és un viatge d’autodescobriment. Els camins per experimentar el ioga són molts i inclouen mètodes tradicionals i no tradicionals. Un dels Iogues tradicionals més populars és el Hatha Ioga.
Classes de ioga al Centre Ayurveda de Santa Colon

Hatha representa els dos mantres ̈hum ̈ i ̈thum. ̈Hum ̈ representa el costat dret, solar, masculí del cos . ̈Thum ̈ representa el costat esquerre, lunar, femení del cos. Hatha Yoga uneix aquestes dues energies oposades. La pràctica de Hatha ioga generalment es pot descriure usant l’ashtanga o el camí de “vuit branques”:

  • Les branques primera i segona són disciplines ètiques universals que regeixen les nostres actituds cap al nostre entorn extern (Yamas) i intern (Niyamas).
  • Els membres tercer i quart són aspectes físics i inclouen postures moviments físics (Asanas) i expansió de la força vital (Pranayama).
  • Els últims quatre membres són les pràctiques meditatives i inclouen el control deels sentits (Pratyahara), la concentració (Dharana), la contemplació (Dhyana) i la il·luminació (Samadhi).
Les pràctiques de Hatha Yoga inclouen gestos de control d’energia (Mudras), exercicis de purificació (Satkriyas) i la ingesta controlada d’aliments purs (Mitahara).

 

L’objectiu de Hatha Yoga és el mateix que qualsevol camí cap al ioga. Per això tant, la pràctica de Hatha Yoga ha de contribuir a aquest objectiu, aplicant-se a funció de les necessitats específiques de l’individu per alliberar el practicant per viure d´acord amb l´única veritat universal que ens connecta a tots.

Calendari de classes

Horari de classes de ioga al Centre Ayurveda de Santa Coloma de Farners

vols fer una classe de ioga?

fes una targeta regal

Fes una targeta regal